Webseminar

De hotelbranche zet koers richting de toekomst

Webseminar

De hotelbranche zet koers richting de toekomst

Hoe STEINEL de hotelkamer radicaal verandert.

Oper­a­tionele kosten ver­lagen, ser­vi­ceper­soneel effi­ciënter inzetten en het com­fort voor gasten ver­hogen — kan dat? Zeker weten! In dit web­sem­inar leert u hoe het Park Inn by Radisson in Wismar het energie­ver­bruik aanzien­lijk heeft ver­be­terd met behulp van de STEINEL True Presence® sensor, de con­t­role van het ser­vi­ceper­soneel heeft geop­ti­maliseerd en het algemene com­fort voor de gasten heeft ver­hoogd. Span­nende bevin­dingen voor iedereen die oog heeft voor energie- en per­son­eel­skosten en het com­fort van de gasten.

Dit even­e­ment vindt plaats op:
Woensdag 09.09.2020 — 19.00 uur
Vri­jdag 11.09.2020 — 14.00 uur

Centrale inhoud

  • Best prac­tice: Waarom de sen­sorge­baseerde hote­lau­toma­tis­ering in het Park Inn by Radisson niet alleen kosten bespaart, maar ook gasten een meer­waarde biedt
  • Hoe True Presence® hotel­spec­i­fieke processen een­voudiger maakt
  • STEINEL House­keeping App: Dit is hoe ser­vice­m­an­age­ment tegen­wo­ordig werkt

Uw moderator

Bert Soer

Project Manager North Netherlands

STEINEL Dialog Days 2020. We verheugen ons op uw komst!

Naar het pro­gram­maoverzicht

Bedankt voor uw interesse

Webseminar: de hotelbranche gaat de toekomst tegemoet

Wij kijken uit naar uw deel­name aan de STEINEL Dialog Days en de pro­fes­sionele uitwisseling. Het door u gekozen web­sem­inar duurt ongeveer 20 minuten. Na afloop worden de indi­viduele vragen voor alle deel­ne­mers nog­maals in detail uit­gelegd.

Powered by